TARIFAS

MATRÍCULAS

Asistente a un curso non abonado 17,47€

CURSOS NA PISCINA
Bebés 2 días/semana 30 27,74€
Premamá 2 días/semana 45´ 27,74€
Natación infantil 2 días/semana 45´ 26,08€
Iniciación 2 días/semana 45´ 26,08€
Perfeccionamiento 2 días/semana 45´ 26,08€
Xinaqua 2 días/semana 45´ 27,74€
Natación infantil 1 días/semana 45´ 13,04€
Adultos 1 días/semana 45´ 13,04€
Xinaqua 1 días/semana 45´ 13,88€
Bebés 1 días/semana 30´ 13,88€
Curso Intensivo Veran (quincenal) 3 días/semana 45´ 26,21€
Curso Intensivo Veran (quincenal) 2 días/semana 45´ 24,96€
ACCESOS LIBRES
Individual   4,89€
Reducido   2,79€

 

 

indoor