En cada un dos vestiarios, masculino e feminino, contamos cunha sauna filandesa a disposición dos nosos usuarios, que poderán disfrutar si así o desexan ao longo de toda a xornada de apertura do Centro Deportivo.

indoor