Nunha planta a parte, o Centro Deportivo Moaña conta cunha sala fitness, onde se levan a cabo os programas de acondicionamento físico a medida dos nosos usuarios.

Nesta sala, os clientes, poden gozar de aparellos cardiovasculares, con televisor, zona de máquinas para tonificación muscular e espacio adicado as actividades dirixidas por especialistas.

 

 

indoor